Hem Coaching Erbjudanden Web-Shop

Om Excelsio Coaching

Kontakta oss
 
     
 
 

Web-Shop

För att beställa fyller du i det antalet varor du vill beställa i rutan under priset.
(Du behöver inte fylla i 0 om du inte vill beställa den varan).

Namn och adress fyller du i längst ner på sidan »

 

Mental grundträning
  173 :-  
  Antal  
  Mental grundträning
(artnr. 1015)

Ett träningsprogram för kropp och själ.
Kallas även "Stresshantering I".

Av och med Lars-Eric Uneståhl

 


 
 

CD-Avspänning
  165 :-  
  Antal  
  CD-Avspänning
(artnr. 1025)

Med den här CD-skivan så får du en kort introduktion till de fyra första stegen i Mental Träning.

Av och med Lars-Eric Uneståhl

 

 


 
 

Avslappningsträning för barn och ungdom
  165 :-  
  Antal  
  Avslappningsträning för barn och ungdom
(artnr. 1061)

Den första CD:n i serien ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har visat att flera av dessa faktorer bör tränas tidigt i ungdomsåren. Han har också visat att man som barn har ett antal av dessa kvaliteter (“7 C:s– childlike capacities” – 7 barnlika egenskaper) som man lätt tappar när man växer upp och som därför bör underhållas och förstärkas genom träning.

CD 1 – AVSLAPPNING FÖR BARN OCH UNGDOM
Åtta program som syftar till att lära sig muskulär och mental avslappning. Programmen anknyter till den träning som funnits med i många skolor (speciellt i ämnet gymnastik och idrott). Här får man lära sig det som brukar kallas för Mental Grundträning och som bl.a. innebär att man skaffar sig ett inre mentalt rum, där man kan koppla av från stress och oro och där man på ett bra sätt kan förbereda sig för framtida uppgifter. Varje program bör tränas 5-7 gånger innan man går vidare till nästa.

 
 

Mental träning för barn & ungdom
  165 :-  
  Antal  
  Mental träning för barn & ungdom
(artnr. 1062)

Den andra CD:n i serien ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har visat att flera av dessa faktorer bör tränas tidigt i ungdomsåren. Han har också visat att man som barn har ett antal av dessa kvaliteter (“7 C:s– childlike capacities” – 7 barnlika egenskaper) som man lätt tappar när man växer upp och som därför bör underhållas och förstärkas genom träning.

CD 2 – MENTAL TRÄNING FÖR BARN & UNGDOM
Tio program som lär ut den mentala träningen och där man får möjlighet att arbeta med sin egen personliga utveckling. Här stärks självförtroendet och självkänslan och här får man möjlighet att skapa attraktiva framtidsbilder. Dessutom får man tillfälle att utveckla mentala förmågor som koncentration och kreativitet. Till slut får man träna på att skapa en positiv attityd till tillvaron (optimism) och att identifiera och skapa de positiva känslotillstånd som gynnar prestation och välbefinnande. Varje program bör tränas 5-7 gånger innan man går vidare till nästa.

 
 

CD-NLP & mental träning
  173 :-  
  Antal  
  CD-NLP & mental träning
(artnr. 1075)

NLP
Neurolinguistisk Programmering) är en metod som utvecklades genom att Richard Bandler och John Grinder studerade vad som gör vissa personer så framgångsrika.
De kartlade bl.a. tre världsberömda kommunikatörer och terapeuter, Milton Erickson (hypnoterapi), Virginia Satir (familjeterapi) och Fritz Perls (gestaltterapi). Genom att modellera och renodla dessa kommunikationsmönster
byggde Bandler och Grinder upp en elegant modell med effektiva verktyg , som kan användas för att åstadkomma såväl personlig utveckling som bättre relationer och en högre livskvalitet.
På senare år har NLP både utvecklats och nått ut till många människor genom Joseph O´Connors verksamhet. Genom 16 böcker om NLP, översatta till 23 språk (bl.a. svenska) har intresset för NLP ökat världen över.

MENTAL TRÄNING
Utvecklades av svensken Lars-Eric Uneståhl på 1960- och 70-talet utifrån hans forskning vid Uppsala Universitet rörande alternativa medvetandeformer och sambandet mellan kropp och själ. Metoden utprövades först inom elitidrotten under 70-talet, inom skola och utbildning på 80-talet och inom arbetsliv och hälsa på 90-talet. Samtidigt har intresset bland den stora allmänheten ökat för att använda Mental Träning för sin personliga utveckling.
Mental Träning är en systematisk och långsiktig träning av mentala processer (tankar, inre bilder, attityder och känslor) med målet att både öka prestationsförmågan
och välbefinnandet.

NLP OCH MENTAL TRÄNING
Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)., som leder den svenska utbildningen inom både Mental Träning och NLP har funnit att effekten av den mentala träningen
ökar om metoder från NLP:s rika ”verktygslåda” tas med och att omvänt NLP ger mera av långsiktiga effekter om den byggs på den mentala träningen.
Veje planerar därför att ge ut en serie träningsprogram med denna effektiva kombination, en serie vari denna CD är den första.
SLH har också startat en utbildning till ”Rehabcoach” där en stor del av utbildningen bygger på NLP och MentalTräning.

INNEHÅLL:
Programmet innehåller moment både från NLP och Mental Träning.Från den sistnämnda kan nämnas:
Det mentala rummet
Utgör en operationell definition på ett självhypnotiskt tillstånd, där de mentala processer som skapas (framför allt tankar och bilder) har en stark effekt på kropp och sinne. Det mentala rummet utgör därför grunden för en effektiv personlig utveckling
Jagförstärkning
I det mentala rummet kan bilder och upplevelser ”läggas in” som medför en positiv utveckling av jagbilden, både vad gäller självförtroende och självkänsla. Jagbilden kan inte ändras genom logiska argument utan genom att jagstärkande suggestioner och bilder förmedlas i ett alternativt medvetandetillstånd, där informationsprocessen
sker på ett kvalitativt annorlunda sätt.

Två inslag som är hämtade från NLP är:

Neurologiska nivåer
En enkel modell som Robert Dillts har byggt upp för hur man ser på personlig förändring. Genom att sätta tydliga mål, lösa inre konflikter och hantera personlig förändring
ökar kongruensen. Du får ökade resurser och spar energi om du strävar efter att bli kongruent i varje neurologisk nivå. Processen ger en användbar ram och visar vilken nivå som är viktigast för att få önskat resultat. I denna process kan du förändra tankar, känslor och framför allt ditt beteende.

Perceptuella positioner
Denna process hjälper dig att se en situation från olika perspektiv. Det hjälper dig att öka förståelsen för hur en annan människa tänker och handlar i olika situationer.
Du får även perspektiv på hur du själv tänker och agerar med möjlighet att hitta nya lösningar och resurser för att bryta låsta positioner.
Ett resultatet av denna träning brukar vara att relationerna förbättras.

Cd-skivan är intalad och utarbetad av Elene Uneståhl.

 
 

CD-Må Bra med mental träning
  165 :-  
  Antal  
  CD-Må Bra med mental träning
(artnr. 1095)

Enligt experter är svenska folket bland de friskare i världen, samtidigt som vi ligger i topp ifråga om sjukskrivningar. Förklaringen till detta ligger antagligen i "Tibblinkorser", där den gamla medicinprofessorn Tibblin delade in hälsan i variablerna Sjukt - Friskt och Må Bra - Må Dåligt. Man kan alltså vara frisk men ändå må dåligt (åtminstone ett tag) och troligtvis har de höga sjukskrivningstalen med att man mår dåligt. Intresset kring metoder för att må bra ökar därför ständigt och denna CD är tänkt att bidra till en ökning av Må Bra-nivån.

Av och med Lars-Eric Uneståhl

 
 

Integrerad mental träning
  249 :-  
  Antal  
  Integrerad mental träning
(artnr. 1140)

Integrerad mental träning bygger inte på dina tidigare prestationer. Prestationen blir istället ett resultat av dina framtidsbilder.

Kropp och sinne, självbilder och målbilder, inlärning och utveckling och framtid - allt hör ihop.
Nyckeln till framgång blir att integrera den fysiska och mentala träningen.
Med denna bok hoppas vi kunna ge dig ett verktyg som hjälper dig att nå denna framgång.

Boken är skriven av Fil.dr Lars-Eric Uneståhl.

 
 

Mental Träning vid oro, ångest & panikattacker
  173 :-  
  Antal  
  Mental Träning vid oro, ångest & panikattacker
(artnr. 1155)

Produkten är förpackad i inplastad Digipak.

Oro, Ångest och Panik är olika grader av en aktivering av kropp och sinne, där de positiva yttringarna kallas för tändning, flyt (flykt resp. kamp) m.m. Ångest kan orsakas av allt från genetiska faktorer och livshändelser över till en så enkel substans som koffein. När det gäller livshändelser som orsak så är det vanligare med en längre tids ökning av vardagens stressorer än en enstaka livshotande händelse. Efter en tid kan ångesten leda till högt blodtryck, ökade kolesterolvärden, sänkt immunförsvar m.m.

Panikattacker, som är mer intensiv ångest, har i USA klassats som det vanligaste mentala sjukdomstillståndet. En panikattack kan orsakas av en störning i hjärnans neurotransmittorer, vilket tolkas av kroppen som ett falskt alarm. Oavsett vad orsaken är till den första attacken kan betingningar ske så att fler och fler saker orsakar en attack. På samma sätt kan rädslan för panikattacker skapa starka livsbegränsningar även mellan attackerna.

Mental Träning, Hypnos och NLP innehåller en rad metoder, som kan användas vid dessa besvär. Det är en orsak till att denna CD innehåller nio program, där varje program tar upp en eller flera metoder. Prognosen är därför mycket god och genom regelbunden träning under en längre tid bör de flesta med dessa problem antingen bli helt fri från eller avsevärt reducera dessa problem. Gå igenom de första 8 programmen på CDn genom att lyssna på varje program 5-7 gånger innan du går vidare till nästa program. Det nionde programmet ”Vila och/eller sömn” kan användas parallellt i samband med insomnandet. Om man inte tränat mentalt tidigare så kan effektiviteten ytterligare ökas genom att kombinera denna CD med CDn ”Mental grundträning”.

 
 

NLP & idrott - redskap för att vinna den mentala matchen
  249 :-  
  Antal  
  NLP & idrott - redskap för att vinna den mentala matchen
(artnr. 1170)

NLP är en metod som kopplar ihop både kropp och själ! Du behöver inte veta något om NLP för att kunna använda den här boken.
NLP är medlet som tar dig till målet - idrottslig framgång. Boken tar upp redskap för att vinna den mentala matchen. Enbart teoretiska kunskaper har aldrig hjälpt någon att bli bättre i idrott. Hjärnan lär sig snabbt, medan kroppen är långsammare.
Så du måste öva färdigheterna i praktiken för att förbättra sina prestationer. Det finns fem viktiga förutsättningar för att nå topprestationer i idrott: Att sätta mål, mentala förberdelse, förmågan att koncentrera sig, förmågan att hantera distraktioner och nervositet och att lära av tidigare prestationer, både bra och dåliga.
Boken är avsedd för alla som idrottar, alltifrån vardagsmotionärer till elitidrottare.

Boken är skriven av Joseph O ´Connor med förord av Lars-Eric Uneståhl.

 
 

CD-Personlig Insikt
  165 :-  
  Antal  
  CD-Personlig Insikt
(artnr. 1195)

Attitydträning med program som
"Distans till livet, Min inre rådgivare, Problembearbetning, Kreativitet".

Av och med Lars-Eric Uneståhl

 

 


 
 

CD-Kvinnokraft
  165 :-  
  Antal  
  CD-Kvinnokraft
(artnr. 1215)

Skivan består av sex olika träningsprogram:
- Inre trygghet
- Självbildsträning
- Mental tuffhet
- Huvudvärk och illamående
- Livsnjutning
- Ökad livsglädje.

Av och med Lars-Eric Uneståhl


 
 

Rökfrihet
  165 :-  
  Antal  
  Rökfrihet
(artnr. 1235)

Du har fattat ett av de viktigaste besluten i ditt liv - att sluta röka - eller rättare sagt att inte börja röka igen. Som hjälp för att genomföra beslutet har du en cd, som innehåller två program:
1. Hjälp att sluta röka
2. Hjälp att fortsätta som rökfri


Av och med Lars-Eric Uneståhl

 


 
 

Idealvikt (omarbetade versionen)
  173 :-  
  Antal  
  Idealvikt (omarbetade versionen)
(artnr. 1245)

NY OMARBETAD UTGÅVA AV IDEALVIKT!

Avsikten med det här programmet är att hjälpa Dig att långsamt och säkert minska i vikt tills dess Du når den vikt som Du är nöjd med. Ett annat och lika viktigt syfte med träningen är att hjälpa Dig att stanna kvar på den vikten.

Av och med Lars-Eric Uneståhl


 
 

Coaching med NLP
  249 :-  
  Antal  
  Coaching med NLP
(artnr. 1260)

Det här är en bok som inte bara förklarar vad coaching är utan också praktiskt visar hur man coachar sig själv och andra. Boken är utformad så att du kan använda filosofin, principerna och metoderna i Coaching oavsett om du coachar dina medarbetare på jobbet eller din familj hemma.

Coaching är en uppsättning färdigheter, en filosofi och ett förhållningssätt som alla kan och bör tillägna sig oberoende av yrke eller position. Den bidrar både till ökad effektivitet i arbetet och till bättre relationer i privatlivet.

Coaching hjälper dig att bli den du potentialt skulle kunna bli. Genom coachingen upptäcker du vilka fantastiska resurser som finns inom dig. Du skapar de mål och visioner, som leder till en livslång utveckling och som skapar motivation och mening på vägen.

Detta är boken för dig som
* är coach
* vill bli coach
* vill anlita en coach
* vill coacha dig själv
* vill införliva coachingen i ditt arbete

Bokens författare Joseph O´Conor är redan en legend inom NLP. Med sina 16 böcker (översatta till 23 språk) är han idag den internationellt mest kände författaren och utbildaren inom NLP. Denna bok tyder på att han inom kort kommer att ha samma position även inom Coaching.

 
 

Bättre sömn genom mental träning
  173 :-  
  Antal  
  Bättre sömn genom mental träning
(artnr. 1285)

Programmet "Sömnträning" hjälper människor med sömnproblem att träna till ett avslappnat, snabbt insomnade och till en bättre sömnkvalitét.

Av och med Lars-Eric Uneståhl

 

 


 
 

CD-Omedveten Närvaro
  173 :-  
  Antal  
  CD-Omedveten Närvaro
(artnr. 1295)

Syfte och mål med denna cd-skiva är att du skall använda ditt omedvetna som en resurs för en kreativ personlig utveckling.
Frigör och utveckla dina omedvetna resurser för att minska eller avlägsna begränsande föreställningar och nå din egentliga potential för problemlösning och kreativitet.

Cd-skivan är utarbetad och intalad av Elene Uneståhl.

 


 
 

CD-Mental styrketräning
  173 :-  
  Antal  
  CD-Mental styrketräning
(artnr. 1350)

Ett åtta veckors träningsprogram för attityd- och livskvalitétträning.

Av och med Lars-Eric Uneståhl

 

 


 
 

Jo, Du kan
  99 :-  
  Antal  
  Jo, Du kan
(artnr. 1360)

En mycket omtyckt introduktionsbok till mental träning.
Boken behandlar frågor som hur du tränar dina mentala förmågor och lever ett rikare liv.

Boken är skriven av Maria Paijkull och Lars-Eric Uneståhl.

 

 


 
 

Positiva tankar
  75 :-  
  Antal  
  Positiva tankar
(artnr. 1500)

Efter ett inledande kapitel presenterar Lars-Eric Uneståhl 52 av egna och andras postiva tankar och tänkvärda citat. Innehållet vill spegla den mentala träningens livsfilosofi.

 

 

 


 
 

Motivation - Livet kärna
  89 :-  
  Antal  
  Motivation - Livets kärna
(artnr. 1510)

Du som vill utvecklas. Du som vill att ditt företag ska utvecklas - oavsett om du äger det eller är anställd. Du som har ambition och vilja att satsa med som tycker att det känns svårt komma i gång: Det är för dig vi har gjort Nytt Företag.

Boken är skriven av Lars-Eric Uneståhl.

 


 
 

  219 :-  
  Antal  
  Mental träning i fotboll
(artnr. 1600)

Fil.Dr Lars-Eric Uneståhl, har under flera decennier forskat om - och utprövat metoder för - mänsklig utveckling och problemlösning.
På idrottssidan har han arbetat med en rad svenska landslag samt med den olympiska idrotten i ett tiotal länder världen över. Eftersom han startade sin egen aktiva idrottskarriär som fotbollspelare har fotbollen alltid legat honom varmt om hjärtat. Han har nu konkretiserat detta intresse i två böcker: Fotboll - det mentala spelet och denna bok, mental träning i fotboll.
Mental träning för fotboll (MTF) innebär att man genom en daglig systematisk träning under 80 dagar lär in och automatiserar de tankar, inre bilder (självbild och målbilder), attityder och känslor, som gör att man fungerar och presterar bättre både på fotbollsplanen och i övriga livet. Att det också leder till en högre livskvalitet och att man mår allmänt bättre är en extra bonus.
Boken vänder sig till såväl aktiva som tränare och fotbollsföräldrar.

 
 

  225 :-  
  Antal  
  STRATEGIKODEN
(artnr. 1720)

Denna bok vänder sig till dig som vill utvecklas som, ledare, coach, tränare eller på det personliga planet. Samma ingridienser till mästerskap finner du i olika teorier, metoder, modeller eller tekniker.

Lär dig filtrera så att du finner den balans du eftersträvar i livet. Risken finns annars att någon annan för dig dit du inte vill. Det är som att prova ut ett par glasögon. Välj ett par som har bra skärpa, rätt passform och storlek.
Kommunikation sker på mottagarens villkor. Det går inte att icke-kommunicera. Vi människor sänder och tar emot signaler även om vi inte uttrycker oss verbalt. Den respons vi får i form av känslor och tillstånd i vår egen kropp blir till vår egen sanning.

Boken innehåller en träningsdel. Den bygger på en kommunikationskultur, som innefattar ett material i personlig utveckling. Materialet är taget från studier av framgångsrika terapeuter, idrottscoacher, ledare och människor som lyckats uppnå mästerskap.

Författaren, Ossie Selimovic är Meta-certifierad i Kommunikologi och har arbetat med Mental Träning i tjugo år.

 
 

Coachologi - laganda, lust & lönsamhet
  295 :-  
  Antal  
  Coachologi - laganda, lust & lönsamhet
(artnr. 1730)

I den här boken ger författaren
Po Lindvall en helhetssyn från ett antal organisationer som är betydligt mer
framgångsrika idag än de var tidigare.
Ett av de gemensamma framgångs-
koncepten är ett coachande förhållningssätt i ledarskapet. Genom att sprida initiativkraft till de vi arbetar med ökar försäljningen, produktiviteten och trivseln, samtidigt som sjukfrånvaro och personalomsättning minskar.
Med erfarenheter som coach för både elitidrottare och för ett antal företag, beskriver Po Lindvall hur coaching skapar vinnare. Han ger konkreta råd hur du går tillväga för att öka
prestationer, ta till vara på olika kompetenser och samtidigt få alla i
organisationen att må bra. Po Lindvall skriver personligt, engagerat och tankeväckande.

 
 

Coaching för föräldrar
  245 :-  
  Antal  
  Coaching för föräldrar
(artnr. 1740)

Det här är en bok för dig som vill utvecklas tillsammans med ditt barn och bli mer lik den förälder du önskar vara. Boken har som utgångspunkt att alla våra förmågor är tränings- och utvecklingsbara. Oavsett om du är vuxen eller barn. Vi kan mer än vi tror.

Författare: Marie Wahlberg.

 


 
 

Konsten att stärka sig själv
  180 :-  
  Antal  
  Konsten att stärka dig själv
(artnr. 1770)

Denna bok är skriven för dig som är nyfiken på personlig utveckling, oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll, som idrottare eller som människa i stort. Grundtanken som presenteras i boken är att vi alla har en ryggsäck som påverkar oss i livet.
Boken är tänkt att ge dig en djupare förståelse om dig själv och verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling. Utgångspunkten för boken är ett kognitivt synsätt som bygger på sambandet mellan tanke-känsla-beteende.

Boken är pedagogiskt upplagd med teori och praktik i form av olika uppgifter och övningar.
Författaren Ulf Hagberg bjuder på sina erfarenheter och visar sin egen ryggsäck.

 
 

  270 :-  
  Antal  
  Livskvalitet
(artnr. 1780)

Vi har utvecklat den materiella välfärden men inte oss själva i samma mån. Den välfärden ger oss inte automatiskt ett välbefinnande för ett sådant får vi bäst genom vilja till livskvalitet.
Den materiella välfärden kan bara öka välbefinnandet upp till en viss normalstandard, men därutöver mycket litet eller inte alls.

Så hur mycket vi än stressar och upplever, hur mycket pengar och prylar vi får och hur mycket information och nyheter vi tar emot, så är dessa tillväxtfaktorer ett mervärdesyndrom och vår tids folktro. Utvecklingen har också fört med sig en ofärd för illabefinnande i en skadad livsmiljö.
På 1970-talet började man forska i ämnet livskvalitet. Man ville ta reda på vad det allra bästa var som livet hade att erbjuda. Ämnet är under utveckling till en livsåskådning för en bättre livsstil som kan ge oss hälsa, välbefinnande och en lyckligare tillvaro. Det finns ett internationellt institut för livskvalitet. I Danmark har man ett sådant institut men inte i Sverige ännu. Ämnets komplexitet, möjligheter och målsättning framgår av författaren Alf E Sjöbergs bok.

 
 

Mental tuffhetsträning - den avgörande faktorn
  249 :-  
  Antal  
  Mental tuffhetsträning - den avgörande faktorn
(artnr. 1900)

Boken tar upp vad mental tuffhet är och ger många exempel på hur den yttrar sig i olika situationer. Den mentalt tuffe har en inre trygghet och säkerhet, som också avlägsnar rädslan och oron för framtiden. Den mentalt tuffe vet att vad som än händer kommer han/hon att klara det och han/hon stimuleras istället för att blockeras av tuffa/höga målsättningar.

De övningar som finns i boken kan kompletteras med en dubbelCD (art.nr.1950) som innehåller sju program för mental tuffhetsträning.

Boken är skriven av Torsten Hansson och Lars-Eric Uneståhl.


 
 

Fyll i dina adressuppgifter
Glöm inte att titta igenom din beställning innan du skickar den.

OBS. För att få en bekräftelse måste du fylla i din e-postadress

Namn
Postadress
Postnr
Ort
Telefon nr
E-post
Övrigt